Waarom cola duurder is dan melk

Een filosoof over economische zaken

Wat moeten we vinden van marktwerking, economische groei en recessies? We worden geacht iets van economie af te weten, maar begrijpen er vaak maar weinig van. En dat terwijl economie over ons dagelijks leven gaat: ons werk, de verdeling van rijkdom, de toekomst. Zaak dus dat we er meer van begrijpen.

Dat dacht Bas Haring, en dus verdiepte hij zich in de economie. In dit boek deelt hij zijn verrassende ontdekkingen en geeft hij antwoord op vragen als: waar komt geld vandaan? Zijn wij rijk dankzij de armoe van anderen? En waarom is cola duurder dan melk?

Op zijn kenmerkende wijze maakt Bas Haring economie voor zichzelf en de lezer inzichtelijk, en komt hij bovenal tot de onverwachte ontdekking dat die economen nog zo gek niet zijn.

Recensies

"Een heerlijk, helder boek over economische zaken. Over (wijs)begeerte en de
markt."

— De Standaard

"Ook nu Haring zich over economie heeft gebogen, zijn de ‘verhaaltjes’ weer kinderlijk eenvoudig en bij vlagen hilarisch."
— Vrij Nederland

"Na lezing krijgt de lezer hetzelfde voldane gevoel als de schrijver zelf: Ik kan nu zelf vragen beantwoorden waarmee ik voorheen nauwelijks uit de voeten kon."
— Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs

Hoelang moet ik eigenlijk boeken schrijven zodat ik van de opbrengst een huis kan kopen?

Eerste Pagina

Een paar jaar geleden gaf toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager een les economie op een middelbare school. De pers was erbij, dus is bekend wat hij tijdens die les gezegd heeft: ‘Misschien leren jullie op school dat de regering in tijden van crisis moet investeren in plaats van be- zuinigen. Maar dat idee is achterhaald. Dat is een oude, linkse theorie.’ Wie moesten de leerlingen geloven? De minister van Financiën zal toch wel het een en ander over economie weten. Maar hun schoolboeken en de leraar hadden ook een zekere autoriteit.

Het vertwijfelde gevoel van die leerlingen kan ik me goed voorstellen en het is typerend voor economische onderwerpen. Wat moet ik ervan vinden wanneer de Europese Centrale Bank besloten heeft om de rente te verlagen? In de media komen dergelijke berichten voorbij, commentatoren rea- geren erop en het is blijkbaar belangrijk. Maar ik begrijp er weinig van. Toch word ik wel geacht er iets van te begrijpen. Wanneer ik stem, bijvoorbeeld. Verschillende politieke partijen hebben verschillende ideeën over economie: de staatsschuld moet lager, of de staatsschuld mag best nog wat hoger. Wie heeft er gelijk? Ik heb geen auw benul. En toch stem ik. Onwetend.

Feitelijk gaat economie over ons dagelijks leven: over ons werk, tegenslagen, de verdeling van rijkdom, geluk, de toekomst. Dat zijn toch belangrijke onderwerpen en het is eigenlijk zaak dat ik er iets meer van begrijp. Vandaar dus dat ik me in economie ben gaan verdiepen. Als uitgangspunt heb ik een rij met vragen genomen. Vragen waar ik al lang mee rondloop en die thuis lijken te horen in dat domein. Vragen als:

  • Wat is een markt? En moet-ie vrij zijn?
  • Moet groei? En wat groeit er dan eigenlijk?
  • Zijn wij rijk dankzij de armoe van anderen?
  • Proberen bedrijven werkelijk zoveel mogelijk winst te maken?
  • Wat is geld? En waar komt ’t vandaan?
  • Kunnen economen zo’n recessie nou echt niet voorspellen?
  • En waarom is cola duurder dan melk?
Dat ik zevenhonderd euro overheb voor een smartphone getuigt van mijn waardering voor zo’n ding. Kan die waardering onterecht zijn? Dat lijkt me niet.